X
فهرست پرسش های متداول معدن
 • درج قیمت کالای تولیدی

  مطابق ماده 65 قانون نظام صنفی، نصب برچسب قیمت بر روی کالای تولیدی الزامی است و آن دسته از واحدهای تولیدی که از نصب برچسب قیمت بر روی محصولات خودداری می نمایند باید مطابق قوانین مربوطه برخورد لازم صورت پذیرد. همچنین شرکت در صورت اطلاع از چگونگی فعالیت واحدهای متخلف می تواند موضوع را به نحو مقتضی به سازمانهای بازرگانی استان مربوطه و یا واحد ارتباط مردمی (124) منعکس تا اقدام لازم در برخورد با شرکتهای غیرمجاز مطابق مقررات و قوانین تعزیرات حکومتی معمول گردد.

 • سازمانهای و نهادهای مرتبط با حوزه معادن کشور کدامند؟

  - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه استانی

  - سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

  - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور

  - نظام مهندسی کشور

  - شورای عالی معادن (موضوع ماده 12 قانون معادن)

  - شورای معادن استانی (موضوع ماده 43 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه)‌ و . . .

 • انواع پروانه های معدنی کدامند؟

  1- پروانه اکتشاف

  2- گواهی کشف

  3- پروانه بهره‌برداری

  4- مجوز برداشت موقت

 • خرید و فروش مجوزهای معدنی به چه صورت است ؟

  خرید و فروش مجوزهای معدنی مطابق با مواد 21، 29 و 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن صورت می پذیرد.

  تذکر: براساس ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون معادن، مجوزهای برداشت موقت قابل انتقال به غیر نیستند.

 • چه اشخاصی و با چه شرایطی می‌توانند به فعالیت‎های معدنی در داخل کشور مبادرت نمایند؟

  اوصاف اشخاص واجد شرایط برای فعالیت‌های معدنی در دو بخش (اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی) در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تشریح شده است.

 • چه اشخاصی می‌توانند امور قانونی مربوط به معادن را در مراجع اداری پیگیری نمایند؟

  دارندگان مجوزهای معدنی و یا قائم مقام قانونی یا قضایی ایشان می‌توانند نسبت به اجرای مراحل اداری و قانونی مربوط به معادن از طریق سامانه کاداستر و یا در صورت لزوم مراجعه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان­ها اقدام نمایند.

  در این خصوص لازم به توضیح است که بر اساس اصول کلی حقوقی افراد می‌توانند اختیارات قانونی خود را وفق ضوابط مربوطه در قانون معادن و قانون مدنی از طریق عقد وکالت به اشخاص دیگر تفویض نمایند. در همین خصوص لازم به تذکر است: الف) اقدامات وکیل بنام و برای موکل (دارنده پروانه معدنی) از اعتبار قانونی برخوردار و در حدود اختیارات تفویض شده نافذ است. ب) در موضوعات معدنی، وکالتنامه‌ها صرفاً در حدود شماره پروانه­ای که در سند وکالت ذکر شده است اعتبار دارد.

 • هر شخص می‌تواند چه تعداد مجوز معدنی داشته باشد؟

  بر اساس تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن: «اشخاص حقیقی نمی‌توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت خواهد بود».

  عدم رعایت این بند و شرایط اخذ پروانه مذکور در ماده 4 مذکور موجب ابطال مجوز در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد بود.

 • حقوق دولتی چیست؟

  براساس ماده 14 قانون معادن اصلاح شده در سال 1390، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه در این ماده، مواد 60 تا 62 آیین نامه اجرایی همان قانون، بند «الف» ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دیگر ضوابط مرتبط از بهره بردار معدن اخذ می­شود.

 • مراحل و مدراک دریافت پروانه اکتشاف چیست ؟

  الف- دریافت فرم درخواست صدور پروانه و سه برگ نقشه توپوگرافی به مقیاس 250000 از منطقه مورد نظر .
  ب- ترسیم دقیق محدوده درخواستی برروی نقشه ها توسط متقاضی در راستای طول و عرض جغرافیایی .
  پ-تکمیل فرم درخواست و اعلام مشخصات محدوده ترسیم شده بر روی نقشه ها در فرم مزبور .
  ج- تسلیم مدارک فوق به انضمام فتوکپی شناسنامه و یا رونوشت اساسنامه و اگهی ثبت آخرین تغییرات به دفتر سازمان .
  چ-دریافت یک برگ از نقشه های مهر و امضا شده به عنوان رسید ثبت در دفتر سازمان .
  ح-رسیدگی به درخواست متقاضی حداکثر ظرف مدت 7 روز .
  خ-در صورت بلامعارض بودن متقاضی ظرف مدت 4 ماه ، مدارک بندهای 8 تا 12 ذیل را باید به سازمان ارائه نماید .
  د- تکمیل و ارائه تعهد نامه مربوط به انجام عملیات اکتشاف با رعایت ضوابط .
  ر- معرفی مسئول فنی مورد تایید سازمان نظام مهندسی معدن استان جهت میله گذاری .
  ز- میله گذاری در محدوده اکتشافی به درخواست متقاضی توسط سازمان .
  س- پی گیری اخذ مجوزهای لازم از ارگانهای ذیربط بر حسب ضرورت .
  ش- تهیه طرح اکتشافی متناسب با ماده یا مواد معدنی موجود در محدوده بلامعارض .
  ن- بررسی طرح اکتشاف پیشنهادی و اقدام لازم جهت صدور پروانه اکتشاف.
  و- در صورت داشتن منع قانونی مدارک به متقاضی عودت داده میشود.
  ه- امور مربوط به متقاضیان خارجی پروانه اکتشاف در ستاد وزارت انجام میگردد .
  ی- ارسال فرم قرارداد مسئول فنی واجد شرایط که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن نیز رسیده باشد جهت دوره اکتشاف .

 • مراحل دریافت پروانه بهره برداری معدنی چگونه است ؟

  الف- ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداری معدنی توسط متقاضی و ارائه طرح بهره برداری و شناسنامه معدن که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن رسیده باشد .
  ب- بررسی شناسنامه معدن و طرح بهره برداری و مطابقت با استانداردهای معدن حداکثر ظرف مدت 2 ماه .
  ج- در صورت تائید طرح اعلام مبلغ ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی .
  د- ارسال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات طبق ابلاغیه سازمان و معرفی مسئول فنی واجد شرایط که به تائید سازمان نظام مهندسی معدن رسیده باشد .
  و- صدور پروانه بهره برداری معدن .
  ه- تحویل اصل پروانه بهره برداری معدن به بهره بردار در قبال اخذ گواهینامه کشف صادره .
  ی- ابلاغ صدور پروانه بهره برداری به بهره بردار و ارگانهای دولتی ذیربط .

No Cache
Generate time: 0.72707398732503
Query time: 0.18164364496867